+ 48 509 734 700 biuro@osk-oskar.pl

KURSY PRAWA JAZDY →

Kategoria B – Szkolenie podstawowe–3000

Szkolenie podstawowe obejmuje:

‣ szkolenie teoretyczne – 30 godz. lekcyjnych
‣ szkolenie praktyczne – 30 godz. zegarowych
‣ materiały dydaktyczne
‣ egzamin wewnętrzny przeprowadzany na zasadach egzaminu państwowego
‣ badanie lekarskie  –  200 zł wykonane na miejscu 

Raty 0%

Jazdy dodatkowe – 120 zł

Prawo jazdy kategorii B

To jeden z najczęściej wybieranych rodzajów uprawnień. Prawo jazdy kategorii B daje możliwość prowadzenia popularnych osobówek. Kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Po uzyskaniu tego rodzaju uprawnień można prowadzić pojazdy, których masa nie przekracza 3.5 tony, takie jak np. traktory. Nie mogą to być jednak motocykle, ani autobusy. 

Kategoria A – Szkolenie podstawowe – 3100 zł

Szkolenie podstawowe obejmuje:
‣ szkolenie teoretyczne – 30 godz. lekcyjnych
‣ szkolenie praktyczne – 20 godz. zegarowych
‣ materiały dydaktyczne
‣ egzamin wewnętrzny przeprowadzany na zasadach egzaminu państwowego
‣ badanie lekarskie –200 zł wykonane na miejscu 

Raty 0%

Jazdy dodatkowe– 150 zł 

Prawo jazdy kategorii A

Posiadanie tej kategorii uprawnień pozwala na prowadzenie każdego rodzaju motocykla, przy zachowaniu pewnych ograniczeń wiekowych.

Po uzyskaniu prawa jazdy kat. A można prowadzić każdy rodzaj motocykla, niezależnie od tego jak duża jest jego moc oraz pojemność silnika. O taki rodzaj uprawnień można starać się po zachowaniu pewnych obostrzeń wiekowych. O tego rodzaju prawo jazdy może ubiegać się osoba, która ma ukończony 20 rok życia i przez okres wynoszący najmniej 2 lata jest posiadaczem uprawnień kat. A2. W momencie, w którym dana osoba nie ma prawa jazdy kat. A2 również może ubiegać się o prawo jazdy kategorii A, jednak wtedy limit wiekowy zostaje podniesiony do 24 lat.

Kurs na prawo jazdy kategorii A2 można rozpocząć na 3 miesiące przed 20-tymi, bądź 24-tymi urodzinami. 

Istnieje kilka przypadków, w których uzyskanie prawa jazdy kategorii A jest możliwe wcześniej niż po ukończeniu 20 roku życia. Sytuacja ta dotyczy np. wojskowych i policjantów, którzy tę kategorię mogą uzyskać tuż po ukończeniu 18 lat.

Kategoria AM – Szkolenie podstawowe –

1000 zł-1500 zł

Szkolenie podstawowe obejmuje:
‣ szkolenie teoretyczne – 6 godz. lekcyjnych
‣ szkolenie praktyczne – 5 lub10 godz. zegarowych
‣ materiały dydaktyczne
‣ egzamin wewnętrzny przeprowadzany na zasadach egzaminu państwowego
‣ badanie lekarskie –200 zł wykonane na miejscu 

Raty 0%

Jazdy dodatkowe –  150 zł 

Prawo jazdy kategorii AM 

Prawo jazdy kategorii AM to odpowiednik wydawanej jeszcze kilka lat temu karty motorowerowej. Kategoria AM powstała na mocy nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Ubieganie się o tego rodzaju uprawnienia można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia. 

Osoby, które uzyskały pełnoletność po 19 stycznia 2013 roku i nie posiadają innych uprawnień do kierowania pojazdami, są zobligowane do wyrobienia tej kategorii prawa jazdy w celu uzyskania możliwości poruszania się w ruchu drogowym. 

Pojazdy, które można prowadzić po uzyskaniu kategorii AM

Motorowery – np. skutery, czyli pojazdy dwu lub trójkołowe, w których pojemność silnika nie przekracza 50 cm³. Mogą to być także pojazdy zaopatrzone w silniki elektryczne, jednak o mocy do 4 kW. Takie pojazdy muszą być skonstruowane w sposób, który nie pozwoli im na rozwijanie prędkości większej niż 45 km/ h. Dla przykładu lekkie czterokołowce, takie jak niektóre quady to pojazdy, które nie ważą więcej niż 350 kg, a dzięki odpowiedniej konstrukcji nie mogą rozwijać prędkości jazdy powyżej 45 km/ h.  

Warto pamiętać, że każdy kierowca motoroweru, motocykla, czy np. quada jest zobowiązany do nakładania w czasie jazdy kasku ochronnego. To samo tyczy się pasażerów, którzy również muszą być zaopatrzeni w kaski. 

Kategoria A1 –Szkolenie podstawowe – 3100 zł

Szkolenie podstawowe obejmuje:
‣ szkolenie teoretyczne – 30 godz. lekcyjnych
‣ szkolenie praktyczne – 20 godz. zegarowych
‣ materiały dydaktyczne
‣ egzamin wewnętrzny przeprowadzany na zasadach egzaminu państwowego
‣ badanie lekarskie – 200 zł – wykonane  na miejscu 

Raty 0%

Jazdy dodatkowe – 150 zł 

Prawo jazdy kategorii A1

Prawo jazdy kategorii A1 to stosunkowo nowy rodzaj uprawnień, który został wprowadzony na skutek nowelizacji ustawy o ruchu drogowym w 2013 roku. O uzyskanie tego rodzaju prawa jazdy można ubiegać się najwcześniej na 3 miesiące przez ukończeniem 16 roku życia. Potrzebne jest jednak pisemne pozwolenie od rodziców.

Po uzyskaniu kategorii A1 można kierować np. motocyklami, w których pojemność silnika nie przekracza 125 cm³, a moc nie jest większa niż 11kW. W przypadku motocykla ważny jest także stosunek mocy, do masy pojazdu, która nie może przekraczać 01 kW/kg. Prawo jazdy kategorii A2 pozwala też na kierowanie trójkołowcami o mocy nie większej niż 15 kW oraz wszystkimi innymi pojazdami, które można prowadzić w momencie posiadania jedynie uprawnień kategorii AM.

Kategoria A2 –Szkolenie podstawowe – 3100 zł

Szkolenie podstawowe obejmuje:
‣ szkolenie teoretyczne – 30 godz. lekcyjnych
‣ szkolenie praktyczne – 20 godz. zegarowych
‣ materiały dydaktyczne
‣ egzamin wewnętrzny przeprowadzany na zasadach egzaminu państwowego
‣ badanie lekarskie –200 zł wykonane na miejscu 

Raty 0%

Jazdy dodatkowe –  150 zł 

Prawo jazdy kategorii A2

Oferta specjalna – dla osób posiadających uprawnienia kategorii A1, koszt kursu na prawo jazdy kat. A2 to jedynie 1500 zł

 Ubieganie się o prawo jazdy kategorii A2 jest możliwe dopiero po ukończeniu pełnoletności. Warto jednak wiedzieć, że kurs można rozpocząć już na 3 miesiące przed 18-tymi urodzinami. W takim wypadku trzeba jednak uzyskać pisemną zgodę od rodziców.

 Prawo jazdy kategorii A2 pozwala na kierowanie motocyklami, których moc nie przekracza 35 kW, a stosunek mocy do masy maszyny, nie może przekraczać 0,2 kw/kg. Uprawnienia kat. A2 dają również możliwość prowadzenia trójkołowców, których moc nie jest większa niż 15kW. Posiadając prawo jazdy kategorii A2 można także prowadzić wszystkie z pojazdów, do których uprawnia kategoria AM.

Kategoria B+E Szkolenie podstawowe 2500

Szkolenie podstawowe obejmuje:
‣ szkolenie teoretyczne – 30 godz. lekcyjnych
‣ szkolenie praktyczne – 15 godz. zegarowych
‣ egzamin wewnętrzny przeprowadzany na zasadach egzaminu państwowego
‣ badanie lekarskie – 200 zł wykonane na miejscu 

Raty 0%

Jazdy dodatkowe -160 zł

Prawo jazdy kategorii B+E

Prawo jazdy w kategorii B + E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, który jest złożony z pojazdu określonego w kategorii B oraz przyczepy, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. Prawo jazdy tej kategorii uprawnia też do poruszania się ciągnikiem rolniczym z jedną lub dwoma przyczepami.

Kategoria C – Szkolenie podstawowe – 4600 zł

Szkolenie podstawowe obejmuje:
‣ szkolenie teoretyczne – 30 godz. lekcyjnych
‣ szkolenie praktyczne – 20 godz. zegarowych
‣ egzamin wewnętrzny przeprowadzany na zasadach egzaminu państwowego

Raty 0%

Jazdy  dodatkowe

Prawo jazdy kategorii C

O uzyskanie prawa jazdy kategorii C można starać się po ukończeniu 21 roku życia. Taka kategoria jest szczególnie przydatna dla osób, które chcą pracować jako kierowcy zawodowi. Dzięki uprawnieniom kat. C można kierować pojazdami, których masa jest większa niż 3.5 tony. Nie jest to jednak uprawnienie, które zezwala na prowadzenie autobusów. Przed przystąpieniem do kursu, kandydat musi posiadać prawo jazdy kategorii B.

Kategoria C+E- Szkolenie podstawowe 4500

Szkolenie podstawowe obejmuje:
‣ szkolenie teoretyczne – 30 godz. lekcyjnych
‣ szkolenie praktyczne – 20 godz. zegarowych
‣ egzamin wewnętrzny przeprowadzany na zasadach egzaminu państwowego

Raty 0%

Jazdy dodatkowe 

 

Prawo jazdy kategorii C+E

To bardzo zaawansowany rodzaj uprawnień, który pozwala na prowadzenie pojazdów, których masa przewyższa 3.5 tony. Mogą to być pojazdy z przyczepą, a nawet z dwoma przyczepami. W momencie uzyskania uprawnień kategorii CE, kierowca zyskuje równocześnie kategorię B + E. aby przystąpić kursu należy posiadać prawo jazdy kat. C i mieć ukończone 21 lat.

Kwalifikacja – 3.500 zł

Wstępne kwalifikacje w trybie przyspieszonym są dedykowane osobom, które posiadają prawo jazdy w następujących kategoriach:

– C, C1 – pod warunkiem, że uprawnienia były uzyskane po 10 września 2009 roku.

– D, D1 – pod warunkiem, że uprawnienia były uzyskane po 10 września 2008 roku.

Aby przystąpić do przyśpieszonego trybu szkolenia należy również mieć na uwadze obowiązujące limity obostrzenia wiekowe

– Dla kategorii C – warunkiem jest ukończenie 21 roku życia.

– Dla kategorii D – warunkiem jest ukończenie 23 roku życia.

W celu pozytywnego zaliczenia kwalifikacji należy przejść:

– Kwalifikację wstępną ( 140 godzin w tym – 130 godzin teorii i 10 godzin praktyki),

– Badania lekarskie i psychologiczne 

– Egzamin, który składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Po uzyskaniu wyniku pozwalającego na zaliczenie kwalifikacji, każda osoba otrzymuje specjalne świadectwo.

 Szkolenie okresowe

     od 650 zł do 1500 zł

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić.

W celu pozytywnego zaliczenia szkolenia okresowego należy przejść:

– 35 h zajęć  teoretycznych
– badanie lekarskie i psychologiczne
– brak egzaminu końcowego
R

Wszystkie kategorie w jednym miejscu

Systematyczne wykonywanie testów pozwala zyskać świadomość własnej wiedzy, co pomaga zwalczyć wroga numer jeden wszystkich zdających, czyli stres. Dobrze przygotowani z łatwością zdamy egzamin teoretyczny za pierwszym razem.

Postaw na Nas!

$

uczymy na pojazdach identycznych jak na egzaminie w PORD

$

80% naszych kursantów trafiło do nas z polecenia

$

wysoka zdawalność egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego

$

możliwość jazd z instruktorem posiadającym ukończony kurs dla EGZAMINATORA

$

jeździmy po placu egzaminacyjnym PORD

$

jeździmy po trasach egzaminacyjnych

Zapisz się na egzamin

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Równa 19/21 Gdańsk
tel. 58 300-15-20 / 21
www.pord.pl
poniedziałek – piątek
7.30 – 17.30

Terminy egzaminów Zapisz się na egzamin Online