Wydawanie Praw Jazdy

 

            Urząd Miejski w Gdańsku ul. Wilanowska 2

 • tel.: 58 323 71 54 do 57

 •                                                                 Przyjmowanie interesantów:
           
    w poniedziałki, wtorki, czwartki – od godz. 8.00 do godz 14.00

                                                                   w środy – od godz. 8.00 do godz. 17.00
                                                                     piątek – od godz. 8.00 do godz 15.00

 

                                         Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

                                                                            Przyjmowanie interesantów:

 w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki – od godz. 8.00 do godz 14.00
w środy – od godz. 8.30 do godz. 16.00
 • tel.: 58 773-12-64 i 65
 Po zdanym egzaminie państwowym należy niezwłocznie dokonać  opłaty za wydanie  prawo jazdy 100,50zł 
               w kasie urzędu lub wykonać przelew i potwierdzenie opłaty dostarczyć do urzędu .

                   Gdańsk ;                                                                                                      Pruszcz ;

         na rachunek bankowy:                                                                                     na rachunek bankowy;
Urząd Miejski w Gdańsku                                                                                 Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
80-803 Gdańsk                                                                                                                83-000 Pruszcz Gdański
ul. Nowe Ogrody 8/12                                                                                                           ul. Wojska Polskiego 16

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603                    nr.konta 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927